/Files/images/gotovii_comp.jpg

2016-2017 навчальний рік

завдання за понеділок 30.01.2017

2 А

Байрамова О.Б.

Укр. мова - правило с. 87, вправа на с 88 (біля тюльпана)
читання - "Україна - це ти" вчити.
математика - вивчити табл. множення на 4
англ. мова - зошит впр. 1,2 стор. 31

2 Б

Ніколенко О.А.

Англ. мова - зошит впр.1,2 стор 31

3 А

Журавльова З.І.

математика - № 544-552
укр.мова - впр. 218, 220, впр. 221
літературне читання - стор 106-107 (вірш напам’ять) Ліна Костенко

3 Б

Ковальова С.М.

математика -- № 558, 561, 554-557
рус. яз - упр. 187 (стр 92-93)
чтение - стих. выучить "Белая береза" С. Есенин стр. 99-101

4 А

Варфоломєєва О.П.

Математика - №653, №654

Природознавство - стор. 96-100

Літ. чит. - стор. 65-67


4 Б

Гребенюк К.О.

математ - стор. 98 № 600, 601
рус. яз - стор. 88-89, упр 151

5 А

укр. мова - п.26; впр. 200, 203, 204 (І і ІІ)
географія - п. 30 стор 125-129
осн. здор. - п. 16
історія - п.21
рус.яз - п. 43 впр. 205 (ІІ задание)

5 Б

укр. мова - стор. 144-145, впр 376 (0,5-0,75 сторінки)
Литература - "Маугли" стор 188-192
історія - п.21
географія - п. 30 стор 125-129

6 А

географія - п. 35,36
англ. мова - стор. 127-129 опрацювати всі завдання
укр. мова - п. 41 впр. 346
рус. яз. - п. 43 впр. 185 (выписать 10 слов ед. ч. и 10 слов мн.ч)

6 Б

рус. яз. - п.27, упр. 261 (1-е задание)
географія - п. 35,36
біологія - п.32 вивчити; таблиця стор.147; п.п.30-31 повторити.
англ. мова - стор. 127-129 опрацювати всі завдання
укр. мова - п. 36 впр. 328
образотворче мистецтво - тематичний натюрморт (фарбами)

7 А

укр. мова - не з дієприслівниками. опрацювати матеріал. Скласти словниковий диктант (20 слів)
осн. здор. - п. 17-18
заруб. л-ра - с. 181-185, один з віршів (за вибором ) вивчити напам’ять
фізика - п. 18,19 стор 125, 132 - письмово відповісти на контрольні запитання
алгебра - п.16, № 527, 534
образотворче мистецтво - намалювати чехол на мобільний телефон (арт дизайн)
трудове навчання - підготувати матеріали для практичної роботи

7 Б

укр. мова - дефіс у прислівниках. п. 25 - опрацювати, впр. 274, 275, 276
історія Укр. - п. 19
біологія - п. 35 вивчити; п.34 повторити; завдання стор. 156 письмово
алгебра - п. 18 - № 678, 680, 682
фізика - п. 18,19 стор 125, 132 - письмово відповісти на контрольні запитання
трудове навчання - підготувати матеріали для практичної роботи

8

укр. літ - стор. 84-94 (прочитати (дію п’єси)
географія - п. 39,40
рус. яз - п. 34, упр. 181
фізика - п. 23, 24 опрацювати стор. 126, 130 - письмово відповісти на контрольні питання

9 А

рус. яз - п. 39, упр. 272 (2 пр.я.)
хімія - п. 21 стор. 126-129; задан. 4,5 стор. 129
алгебра - п.13 № 580, 570, 522 (а), 524 (а, в)
біологія - п. 54 вивчити; п. 53 повторити; сконструювати схеми стор. 146, 148
фізика - опрацювати п. 31; скласти пам’ятку "Безпечне користування електричними приладами; знайти 3 задачі з теми "Закони ФІарадея" (електроліз)
трудове навчання - підібрати моделі- аналоги комплексного виробу

9 Б

алгебра - п.14; № 480, 489, 491
історія Укр. - підготуватися до тематичного оцінювання
хімія - п.20, 21 № 186 стор 133
трудове навчання - підібрати моделі-аналоги комплексного виробу

10

зарубіж. літ. - стор. 182-184, вивчити біографію Ш. Бодлера
правознавство - п. 13 - вивчити; опрацювати 1-6 питання
істор. Укр. - п. 22
укр. мова - виписати з творів української літератури 10 приказок та прислів’їв, які стосувались різних професій

11 А

фізика - опрацювати п. 48, підготувати повідомлення (презентацію) з теми "Розвиток стільникового зв’язку та супутникового телебачення в Україні та світі"; підібрати 3 задачі з теми "Гармонічні електромагнітні коливання"
укр.літ. - стор.203-217
істор Укр. - п.22
хімія - п. 16
людина і світ - стор 114-139
англ. мова - опрацювати стор 271-275; впр. 4 стор. 233-236; виконати всі подані завдання
економіка - п.16

11 Б

фізика - опрацювати п. 48, підготувати повідомлення (презентацію) з теми "Розвиток стільникового зв’язку та супутникового телебачення в Україні та світі"; підібрати 3 задачі з теми "Гармонічні електромагнітні коливання"
людина і світ - стор 114-139
англ. мова - опрацювати стор 271-275; впр. 4 стор. 233-236; виконати всі подані завдання
укр.літ. - стор.203-217
литература - с.203-208; повторить стихотворения наизусть
економіка - п.16


2015-2016 навчальний рік


З Б клас

Класний керівник
Гребенюк Катерина Олександрівна
Укр. яз. - стр 83-90 устно, упр 187, 201 письменно
Укр. чит. - стр 82-96 прочитать, выучить стих стр 89
Рус. яз. - повторить правила, написать небольшое сочинение "Как я провел зимние каникулы"
Рус. чт. - стр 80-104 прочитать
Математика - стр 75 № 481,482; стр 76 № 490,491; стр 79 №508, 509
Природа - стр 82-89 повторить

5 клас індивідуальне навчання

Укр. мова - впр 128, впр 133, впр 136
Укр. літ - стор 38-39, стор 40-41, стор 42-43
Рос. мова - упр 221, упр 226, упр 228, упр 232

5 А клас

Інформатика (Домашенко О.В.) - пункт 3.2 стор 96-102; пункт 3.3 стор 104-110 опрацювати матеріал
Історія - п.15,16 опрацювати
Природа - п.26,27 опрацювати, виконати практич. роботу стор 113, п.28
Рус. яз (Крилфолуший Т.А.) - п.41, 42 упр.192 (ІІ)
Заруб.література (Крилфолуший Т.А.) стор. 156-166 прочитати
Укр. мова (Саніна С.І.) - 1. Звуки мови і звуки мовлення. Голосні і приголосні звуки § 23 Впр. 176, 178, 180. 2. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі; §24 Впр. 185, 186. 3. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове позначення букв я, ю, є, ї та щ. §25 Впр. 191,193,195, 198 (1) 4. Склад. Основні правила переносу. Наголос. §26, 27 Впр. 200, 202, 216 5. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічний словник і словник наголосів. §28 Впр. 220, 221, 224
Укр. літ (Саніна С.І.) - 1). «Повість минулих літ»- найдавніший літопис нашого народу. Стор.162-166(прочитати)2). Літописні оповіді «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів». Стор.167-169.3). Олександр Олесь. Поезії з книги «Княжа Україна», «Заспів», «Україна в старовину». Стор.172-174.
Основи здоров’я (Саніна С.І.) - 1. Право на здоров'я. Права дитини § 16 2. Спілкування і здоров'я. Ефективне спілкування. § 17.
Англ. мова (Черкасова Ю.М.) - повторити слова в словнику за І семестр, стор 206-211
Математика - п.23 вивчити означення, № 872, 899, 896, 880, 885, 887, 889, 891, 903
Музыка - Подготовить доклад о выдающихся оперных певцах.

5 Б клас

Інформатика (Домашенко О.В.) - пункт 3.2 стор 96-102; пункт 3.3 стор 104-110 опрацювати матеріал
Історія - п.15,16 опрацювати
Природа - п.26- 28 опрацювати, виконати практич. роботу стор 113
Математика (Калашник Н.И.) - п.23 выучить, № 872, 874, 880, 882, 885, 899, 905 решить
Рус.яз (Ковалёва Н.Р.) - изучить п.26, упр 290 устно, упр 291, 295 письменно; п.50 изучить, упр 551 устно, упр 552 письменно
Литература (Ковалёва Н.Р.) - стр 182-184, ответить на вопросы; стр 184 задан 9 письменно (сочинение в рабочей тетради)
Укр мова (Саніна С.І.) - 1. Правила вживання апострофа § 32 Впр. 341,342, 344; 2. Чергування [у],[в],[і],[й]. §33 Впр. 352, 353, 354; 3. Подвоєні букви на позначення збігу двох однакових приголосних. §34 Впр. 359, 361; 4. Вимова і написання слів із подовженими м’якими приголосними. § 35 Впр. 368,369,374; 5. Спрощення у групах приголосних §36 Впр. 382, 383.
Укр. літ (Саніна С.І.) - 1). «Повість минулих літ»- найдавніший літопис нашого народу. Стор.162-166(прочитати) 2). Літописні оповіді «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів». Стор.167-169. 3). Олександр Олесь. Поезії з книги «Княжа Україна», «Заспів», «Україна в старовину». Стор.172-174.
Основи здоров’я (Саніна С.І.) - 1. Право на здоров'я. Права дитини. § 18. 2. Спілкування і здоров'я. Ефективне спілкування. § 19.
Англ.мова (Черкасова Ю.М.) - повторити слова в словнику за І семестр, стор 206-211
Музыка - Подготовить поклад о выдающихся оперных певцах.

6 А клас

Інформатика (Домашенко О.В.) - пункти 3.1, 3.2, 3.3 стор 83-107 опрацювати
Біологія (Костенко В.Л.) - п.25-29 опрацювати, відповісти на запитання і виконати тести (після кожного параграфу)
Англ. мова (Селюков В.А.) - впр 1,2,3 стор 76; впр 4 стор 77
Історія - п .28,29,30,31 опрацювати
Географія - п.28,29 опрацювати, стор 114, п.30, 31 практична робота 5 стор 122 виконати, практична робота 6 стор 125 виконати
Рос мова (Ковальова Н.Р.) - п.39,40 впр. 167 (І, ІІ); впр. 171(І-ІV)
Заруб. літ (Ковальова Н.Р.) - стор. 106-115 опрацювати, прочитати оповідання "Хамелеон", відповісти на питання
Укр. мова (Диннік Т.М.) - 1)Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.(Виконати 3 вправи на вибір) 2)Написання не з іменниками.(Виконати 3 вправи на вибір) 3)Правопис складних іменників. Особливості творення іменників.(Виконати 3 вправи на вибір)
Укр.літ (Диннік Т.М.) - 1) Ірина Жиленко"Жар-птиця". "Підкова". "Гном у буфеті".( Виразне читання. Опрацювати рубрику"Домашнє завдання")
Основи здор.(Диннік Т.М.) - Опрацювати розділ "Психічна і духовна складові здоров'я"(Повторити і прочитати нові параграфи)
Математика -п.21 опрацювати, № 926, 928, 930, 933, п.22 № 949, 951, 956, 962, 968
Музыка -Подготовить доклад на темы за выбором: «Биография Й. С. Баха», «Творчество Й. С. Баха», «Любимый музыкальный инструмент Й. С. Баха»

6 Б клас

Інформатика (Домашенко О.В.) - пункти 3.1, 3.2, 3.3 стор 83-107 опрацювати
Біологія (Костенко В.Л.) - Виконати дослідницький практикум "Спостереження за розвитком пагона з бруньки"
Історія - п.28,29,30,31 опрацювати
Географія - п.28, 29 опрацювати, стор 114, п.30, 31 практична робота 5 стор 122, практична робота 6, стор 125
Рус. яз (Крилфолуший Т.А) - п.23 упр. 210
Литература (Крилфолуший Т.А.) - стр 92-100 прочитать
Математика (Калашник Н.И.) - Пропорция. Круг. Окружность. Решить по три номера из каждого параграфа на выбор.
Укр. мова (Диннік Т.М) - 1)Не з прикметниками.(Виконати 3 вправи на вибір) 2) Написання складних прикметників разом і через дефіс.(Виконати 2 вправи на вибір) 3) Написання власних назв прикметникової форми. Розбір прикметника як частини мови.( Розібрати 5 прикметників на вибір)
Укр. літ (Диннік Т.М.) - 1) Ірина Жиленко"Жар-птиця". "Підкова". "Гном у буфеті".( Виразне читання. Опрацювати рубрику"Домашнє завдання")
Основи здор. (Диннік Т. М.) - Опрацювати розділ "Психічна і духовна складові здоров'я"(Повторити і прочитати нові параграфи)
Біологія (Костенко В.Л.) - п. 27-30 читать, отвечать на вопросі, віполнять задания
Англ. мова (Черкасова Ю.М.) - повторити слова в словнику за І семестр, стор 181-189
Музыка -Подготовить доклад на темы за выбором: «Биография Й. С. Баха», «Творчество Й. С. Баха», «Любимый музыкальный инструмент Й. С. Баха»

7 клас

Біологія (Костенко В.Л.) - Підготувати міні-проекти на вибір: "Тварини-будівельники", "Зуби ссавців", "Тварини рекордсмени"
Всесвіт. істор - п.2 стор 133-140 опрацювати
Істор. Укр - п. 15,16 опрацювати
Хімія (Костенко В.Л.) - підготувати навчальні проекти "Хімічні явища в природному довкілліі", "Хімічні явища в побуті"
Географія - старий підручник - п.23,24 , розв’язати географічну задачу, п.25 практич. робота стор 114, п. 34 практич.робота стор 167; новий підручник - п.19-21 опрацювати
Алгебра (Калашник Н.І.) - формули скороченого множення, виконати 5-7 завдань на застосування формул скор. множ.
Геометрія (Калашник Н.І.) - повторити усі ознаки рівності трикутників, виконати по три задачі на кожну ознаку
Рос. мова (Ковальова Н.Р.) - п.32 впр 223 усно; впр 224, 226, 228 письмово
Заруб. літ (Ковальова Н.Р.) - стор 289-293 опрацювати, прочитати вірші, відповісти на питання
Укр. мова (Диннік Т.М.) - 1) Дієприслівник як особлива форма дієслова. Загальне значення. Морфологічні ознаки. Синтаксична роль.( Виконати 2 вправи на вибір)2) Вид і час дієприслівників( Виписати 10 дієприслівників з худ.літ-ри, визначити вид і час) 3) Дієприслівники недоконаного і доконаного вид, їх творення .( Виконати 2 вправи на вибір)
Укр.літ (Диннік Т.М.) - 1) Олекса Стороженко"Скарб". ( Опрацювати біографію письменника. Знати зміст твору) 2) Богдан Лепкий"Мишка ( Казка для дітей, для малих і великих)".(Опрацювати біографію письменника. Знати зміст твору)
Фізика (Дмитрохіна М.В.) - § 17, 18, 19 прочитати; Стор. 54 вправи 2,3 письмово; питання 1 – 8 усно розібрати; Стор. 56 вправи 1, 4, 5 письмово; питання 1 – 5 усно розібрати; Стор. 59 вправи 2.3 письмово; питання 1 – 6 усно розібрати.
Англ. мова (Черкасова Ю.М) - повторити слова в словнику за І семестр, стор 228-231(записати у словник і вивчити)
Музыка -Найти информацию про возникновение направления в музыке-джаз.


8 А клас

Біологія (КостенкоВ.Л) - п.34-38 опрацювати, відповісти на запитання
Англ. мова (Селюков В.А.) - впр.1 стор 84; впр 4 стор 85-86
Геометрія (Колосова С.В.) п.12.1, п.12.2, п.13 № 427, 429, 433, 399
Алгебра (Колосова С.В.) - п.13, п.14 № 583,588,592
Істор Укр - п.17,18,19,20 опрацювати
Всесвіт істор - п.12,13 опрацювати
Хімія (Костенко В.Л.) - п.22 завдання 1-3 письмово, п.23 завдання 1,2 письмово
Географія - п.22, 23 опрацювати, практич. робота №4 стор 109, п.24-25, практич. робота стор 109, 120
Рос. мова (Крилфолуший Т.А.) - п.34 впр. 272
Заруб. література (Крилфолуший Т.А.) - стор 106-122 прочитати
Укр. мова (Диннік Т.М.) - 1) Безособові речення (Виписати 5 речень з худ.літ-ри) 2) Називні речення.( Виконати 2 вправи на вибір)
Укр. літ (Диннік Т.М.) - Михайло Коцюбинський Повість"Дорогою ціною"(Опрацювати біографію письменника. Знати зміст твору. Бажано прочитати в повному обсязі!)
Фізика (Дмитрохіна М.В.) - § 14,15, 16 прочитати; Стор. 122 питання 1-8 усно розібрати; Стор. 130 питання 1-4 усно розібрати; Стор. 137 № 5 письмово; питання 1-9 усно розібрати.
Основи здор. - п.6 опрацювати
Музыка -Выбрать правильное утверждение:

а) Рожденная прогрессивными идеями своего времени, музыка Дж. Верди до сих пор не утратила жизненной силы;

б) мелодии Дж. Верди долгое время ожидали своего слушателя;

в) музыка Дж. Верди- изъсканная, совершенная, доступная для понимания только профессиональным музыкантам;

г) мелодии Дж. Верди наполнены таинственным символизмом и философией.

-Любимым жанром творчества Дж. Верди была:

а) опера;

б)симфония;

в)кантата;

г)оперетта.

-Характерными чертами оперного искусства Дж. Верди есть:

а) метафоричность и аллегоричность;

б) доступность музыкального языка;

в)мифологичность;

г)обращение к фольклору, сказочным элементам.


8 Б клас

Біологія (Костенко В.Л.) - п.34-38 опрацювати, відповісти на запитання
Геометрія (Колосова С.В.) - п.14 стор 111-115; № 607,618,619
Алгебра (Колосова С.В.) - п.11 параграфа 2, п.12; № 354,380,384,388
Істор. Укр - п.19,20,20 опрацювати
Всесвіт. істор - п.15,16 опрацювати
Хімія (Костенко В.Л.) - п.19 №169-174 письмово
Географія - п.22,23 практич. робота №4 стор 109, п.24, 25 практ. робота стор 109, 120
Укр. мова (Диннік В.І.) - "Неповні речення" теоретична частина, з вправи на вибір
Рус. яз (Ковалёва Н.Р.) - п.23, 24 упр. 148, 155 письменно
Литература (Ковалёва Н.Р.) - стр 209-216, прочитать І действие комедии "Ревизор"
Англ. яз (Горобей Г. И.) - упр. 2 стр 90, текст 3 стр 91 чтение, перевод; упр 7 стр 92 письменно, текст 4 стр 93 чтение; упр 4 (б) ответы на вопросы; упр 6 стр 95 перессказ
Фізика (Дмитрохіна М.В.) - § 30,31, 32 прочитати; Стор. 111, 115 питання усно розібрати; Стор. 118-119 № 237, 245, 239 (письмово), №252 (провести дослід).
Основи здор - п.6 опрацювати
Укр.літ - М. Коцюбинський "Дорогою ціною"

9 А клас

Інформатика (Домашенко О.В.) - Розділ 5 пункт 5.1 опрацювати; письмово дати відповіді на питання №1,№2,№3,№4,№6,№7,№8 стор 154
Алгебра (Домашенко О.В.) - п. 13 стор 122-125 опрацювати; завдання №1, №2 стор 125-126 розібрати
Геометрія (Домашенко О.В.) - п 11.1-п 11.2 стор 115-118 опрацювати, вивчити означення, теореми, наслідки з теорем
Біологія (Костенко В.Л) - опрацювати тему "Ендокринна регуляція функцій організму людини"
Істор. Укр - п.19,20,21 опрацювати
Всесвіт. істор - п.20,21 опрацювати
Право (Ковальова Н.Р.) - п.13 стор 78-82 опрацювати, виконати завдання
Хімія (Костенко В.Л.) - п.20 №1-№4 письмово, п.21 №1-№5 письмово
Географія - п.17 опрацювати, п.19, 25, 26
Рос. мова (Крилфолуший Т.А.) - СПП с несколькими придаточными, п.39 упр. 270
Література (Крилфолуший Т.А.) - Г. Гейне "Поезія" п. 4, 5
Укр. мова (Диннік В.І.) - "Складнопідрядні речення з підрядними обставинними" (всі види), 3 вправи на вібір
Англ. мова (Горобець Г.І) - стор 121-122, прочитати , перекласти; впр 7 стор 120 відповісти на питання стор 121 письмово; впр. 9 стор 122 усно, впр 12 (а.б) стор 124 усно; впр 2 127 письмовостор 125 в словник, текст 3 стор 126 читання, переклад; впр. 4 стор
Фізика (Дмитрохіна М.В.) - § 28, 29, 30 прочитати; Стор. 118 питання усно розібрати; Стор. 129 письмово виконати тести.
Основи здор. - п.7,8 опрацювати
Худ. культура -Написать сочинение на тему «Какую культуру ты бы взял(а) в свое будущее?»
Укр. літ - Вивчити напам'ять 1 вірш на вибір поетів-романтиків (В. Забіла, М. Костомаров, М. Петренко); М. Гоголь "Вечір проти Івана Купала"

9 Б клас

Інформатика (Домашенко О.В.) - Розділ 5 пункт 5.1 опрацювати; письмово дати відповіді на запитання №1,№2,№3,№4,№6№7,№8 стор 154
Литература (Дьяченко Л.А.) - А.С. Грибоедов "Горе от ума" прочитать
Рус.язык (Дьяченко Л.А.) - п.28, п.29 выучить , упр 145
Біологія (Костенко В.Л.) - п65-68 опрацювати,дати відповіді на запитання, виконати завдання у кінці параграфу
Англ.мова (Селюков В.А.) - впр1,2 стор 145; впр 3 стор 146
Істор. Укр - п.19,20,21 опрацювати
Всесвіт. істор - п. 20,21 опрацювати
Право (Ковальова Н.Р.) - п. 13 стор 78-82 опрацювати, виконати завдання
Хімія (Костенко В.Л.) - п.17 № 160-165 письмово, п.18 №168-171, 174, 175 письмово
Географія - п.17 опрацювати, п.19, 25, 26
Укр. мова (Диннік В.І.) - "Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в ньому" опрацювати; 3 вправи на вибір
Фізика (Дмитрохіна М.В.) - § 25,26 прочитати; Стор. 105,109 питання усно розібрати; Стор. 111 № 174-178 ; Стор. 116 – 117 виконати тести письмово.
Основи здор. - п.7, 8 опрацювати
Алгебра - п.13 россмотреть примеры 1, 2, № 445, 447, 449
Геометрия - парагр. 5 п.17 разобрать примеры, выучить определения, теоремы
Худ. культура - Написать сочинение на тему «Какую культуру ты бы взял(а) в свое будущее?»
Укр. література - Прочитати балади "Причина", "Тополя"; поеми "Наймичка", "Катерина"

10 А клас

Біологія (Костенко В.Л. ) - п. 24-26 опрацювати
Істор. Укр - п.17,18 опрацювати
Всесвіт. істор - п.18,19
Географія - п.22,23 опрацювати, 24-26
Хімія - п.12, 13. 14 опрацювати
Література (Крилфолуший Т.А.) - Л. Толстой "Анна Каренина" прочитать
Укр. мова (Саніна С.І.) - 1). Стилістичні засоби лексикології та фразеології. Слово та його лексичне значення. §10 Впр. 150 (2), 152, 153; 2). Стилістично нейтральна лексика, емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню певного стильового відтінку. §10 Впр. 154, 159, 162,163.
Укр.літ (Саніна С.І.) - 1).Українська література 10-х років 20-го століття. Вступ. Стор.166-174 (конспект )2) . М. Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості письменника, його новаторство. Стор.174-183( конспект). 3). Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії в прозі». Стор.183-188, зміст новели.
Право (Саніна С.І.) - 1. Конституційне право.§ 12 стор.80-89. 2. Основні права, свободи і обов’я зки громадян України.§ 13 стор.90-101.
Фізика (Дмитрохіна М.В.) - § 31, 32, 33 прочитати; Стор. 162 вправа 27 № 1, 4 (письмово); питання 1 – 7 усно; Стор. 166 питання 1-5 усно розібрати; Стор. 170 вправа 28 № 3,4 (письмово); питання 1 – 6 усно.
Англ. мова (Черкасова Ю.М.) - повторити слова в словнику за І семестр, домашнє читання стор 139-145 вивчити
Алгебра - п.12.1 таблиця 24 опрацювати, стор 215 № 5 (парні), №7 (2,4), №9 (1,3); п.12.2 таблиця 25 вивчити властивості функції стор 226 №1 (3,6), №2 (5,7), стор 236 №3(4), №9(2)
Геометрія - п. 9, 10, 11 опрацювати № 407(б, г) стор 14 №2 (б), №5 (а), №7(а)
Худ. культура -Используя дополнительные источники,заполните таблицу «Украинские живописцы ХІХ века»
Живописец Характеристика творчества
В.А. Тропинин (1776-1857)
В.И. Штернберг (1818-1845)
А.И. Куинджи (1842 /41-1910)
И.М. Сошенко (1807-1876)
С.И. Васильковский (1854-1917)
И.К. Айвазовский (1817-1900)
И.Ю. Репин (1844-1930)

10 Б клас

Біологія (Костенко В.Л.) - п.24-26 опрацювати
Істор. Укр - п.17,18 опрацювати
Всесвіт. істор - п.18,19
Географія - п.22,23 опрацювати, п.24-26
Хімія - п.12, 13, 14 опрацювати
Алгебра (Калашник Н.И.) - Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, катангенс. Выполнить по 5 заданий на выбор.
Геометрия (Калашник Н.И.) - проработать тему "Перпендикулярность в пространстве". Выполнить 5-6 заданий.
Рус. яз (Ковалёва Н.Р.) - п.14 повторить, упр 182 (1,2,3)
Литература (Ковалёва Н.Р.) - стр 184-191 прочитать, составить план биографии Н.В. Гоголя, прочитать рассказ "Шинель"
Укр. мова (Саніна С.І.) - 1). Відмінювання дієприкметників. Повт. стор. 158-160 Впр. 336, 337, 338; 2). Дієприкметниковий зворот. Повт.стор. 158-160 Впр. 339, 340; 3). Актині і пасивні дієприкметники, їх творення. Впр. 341, 342.
Укр. літ (Саніна С.І.) - 1).Українська література 10-х років 20-го століття. Вступ. Стор.166-174 (конспект) 2). М. Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості письменника, його новаторство. Стор.174-183( конспект).3). Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії в прозі». Стор.183-188, зміст новели.
Право (Саніна С.І.) - 1. Конституційне право.§ 12 стор.80-89. 2. Основні права, свободи і обов’я зки громадян України.§ 13 стор.90-101.
Фізика (Дмитрохіна М.В.) - § 28, 29, 30 прочитати; Стор. 104 вправа 18 № 1 – 3 (письмово); питання 1 – 4 усно; Стор. 107 вправа 19 № 1, 2 (письмово); Стор. 110 питання 1 – 5 усно розібрати.
Англ. мова - повторити слова в словнику за І семестр, домашнє читання стор 139-145 вивчити
Худ. культура -Используя дополнительные источники, заполните таблицу «Украинские живописцы ХІХ века»
Живописец Характеристика творчества
В.А. Тропинин (1776-1857)
В.И. Штернберг (1818-1845)
А.И. Куинджи (1842 /41-1910)
И.М. Сошенко (1807-1876)
С.И. Васильковский (1854-1917)
И.К. Айвазовский (1817-1900)
И.Ю. Репин (1844-1930)

11 клас

Заруб. література (Д’яченко Л.О.) -Б.Брехт "Матінка Кураж та її діти" прочитати; Альберт Камю "Чума" прочитати
Біологія (Костенко В.Л.) - п.31-32 опрацювати, підготувати повідомлення "Охорона біосфери"
Екологія (Костенко В.Л.) - п.1-6 опрацювати, відповісти на запитання після параграфів.
Укр.літ (Диннік В.І.) - Біографія Довженка, прочитати "Зачарована Десна"
Алгебра (Колосова С.В.) - п.15,16 стор 192-221, на стор 221 № 1,2,3,4,5,6,8
Геометрія (Колосова С.В.) - п.24,25 стор 179-186; № 944,951,955,964
Істор. Укр - п.23,24,25 опрацювати
Всесвіт істор - п.17,18 опрацювати
Економіка - п.13-14 опрацювати, практикум стор 80-81, п.16-18
Укр. мова (Диннік В.І.) - таблиця "Розділові знаки в складних реченнях"; 2 речення на вибір - синтаксичний розбір
Фізика (Дмитрохіна М.В.)- § 14, 16 прочитати; усно розібрати питання; Стор. 52 вправа 10 № 1 – 2 (письмово); Стор. 58 вправа 12 (письмово).
Англ. мова (Горобець Г.І) - текст 3 стор 133-134 (читання, переклад), виписати слова стор 135, текст стор 137-138, впр. 1,2 стор 139 (письмово)
Хімія - п.13-15 опрацювати
Худ. культура -Написать мини-сочинение (5-7 предложений) на одну из тем (на выбор): «Венский вальс –лучшая музыка для романтического свидания», «Главное в произведениях музыкального искусства-это чувства», «Как произведения одного из выдающихся композиторов-романтиков повлияли на мою жизнь»

Кiлькiсть переглядiв: 281

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.