/Files/images/45.jpg

План роботи з майбутніми

першокласниками

на 2017 р.

Місяць Тема уроку Мета уроку
число
Січень 10
12

13
1
2

3
Знайомство з дітьми.


Предмет. Фігура. Лічба предметів. Число і цифра. Попереднє і натуральне число.


Свійські тварини. Слова – назви предметів.
1.Ознайомити майбутніх першокласників зі школою; правилами поведінки під час уроку; дати уявлення про уроки та навчальні предмети у початковій школі; розвивати пам’ять, увагу, мислення, мову; вчити аналізувати, порівнювати, робити висновки; виховувати поважливе ставлення один до одного, відповідальне ставлення до навчання.

2.Дати уявлення про предмети, фігури. Вчити дітей називати числа від 1 до 10, лічити предмети українською мовою. Розвивати пам’ять, мислення, мову. Виховувати відповідальне ставлення один до одного.

3.Засвоїти українські назви свійських тварин; знаходити незнайомі слова у мовному потоці та пояснювати їх значення; удосконалювати уміння і навички; розвивати уміння аналізувати, спостерігати; розвивати логічне мислення, увагу, дрібну моторики. Виховувати працелюбність, бережливе ставлення до тварин.
Березень 4


5
Надійшла весна прекрасна. Речення. Слово. Звук.
Лічба предметів. Взаємне розміщення предметів у просторі. Співвідношення предметів і числа, числа і цифри.
4.Вчити дітей висловлювати свої думки логічно, виразно, вчити правильно вимовляти слова і будувати речення. Розвивати усне мовлення дітей, спостережливість. Виховувати любов до природи, до прекрасного.

5.Формувати в учнів навички лічби. Вчити порівнювати групи предметів. Розвивати вміння співвідносити предмет і число, число і цифру.
Червень 6
7

89


Взаємне розміщення предметів(зверху, знизу). Напрям(вгору, вниз). Сусіди числа. Транспорт. Слова-назви предметів, слова-ознаки предметів.Взаємне розміщення предметів(зліва, справа, посередині).

Розрізнення предметів за кольором.


Поняття «один», «багато». Розрізнення предметів за матеріалом.6.Ознайомити учнів з розміщенням предметів у просторі. Сприяти засвоє- нню відповідної термінології. Формувати навички лічби.
7.Засвоїти українські назви транспорту, удосконалювати мовні уміння і на- вички. Дати поняття про слова – назви предметів, слова – ознаки пре- дметів; формувати соціальну та інформаційну компетентності; виховувати працелюбність.


8.Навчати дітей розміщувати предмети в просторі, на площині аркуша па- перу, га дошці, зошиті(зліва, справа, посередині). Вчити розрізняти пред- мети за розміщенням(ліворуч, праворуч), за кольором.

9.Навчати дітей виділяти одиничні предмети і сукупності предметів, ба- чити їх у навколишній дійсності. Формувати вміння визначати матеріали, з яких виготовлено предмети, навчати класифікувати їх за матеріалом. Фор- мувати в учнів навички лічби.
Серпень 10


11
12


Дикі тварини. Складання оповідання за малюнком.


Поняття один, кожний, усі, решта, усі крім. Речення. Слово. Звук. Слова-дії предметів.
Українські народні казки. Ознайомлення зі скла- довою будовою слова.

10.Засвоїти українські назви диких тварин, удосконалювати мовні уміння і навички. Розвивати уміння аналізувати, спостерігати; розвивати мовлення, дрібну моторику. Виховувати бережливе ставлення до тварин.

11.Навчати учнів утворювати групи предметів за певними ознаками. Фор- мувати вміння називати кожний предмет, один, усі, решту предметів. Учи- ти учнів лічити предмети.

12.Систематизувати знання дітей про українські народні казки; перевіри- ти знання, вміння, навички дітей; розвивати увагу, пам’ять , логічне мис- лення ; виховувати доброту, гостинність, працелюбність, чесність.
Кiлькiсть переглядiв: 47

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.